Ing. Petr Kovář - investice , poradenství , development

Firma PKIP - servis zahájila svou činnost 1.1.2008. PKIP - servis může nabídnout zkušenosti v řízení účetních procesů, v řešení daní, ve firemním a projektovém financování, v řízení cash flow a v projektovém managementu, získané v rámci provozní praxe od roku 1998.  Dále při své činnosti uplatňuje zkušenosti v  developmentu získané ze spolupráce a projektového managementu developerských projektů svých klientů realizovaných od roku 2005 v celkovém objemu cca 300 mil. Kč.

 

V současné době PKIP - servis podniká v oboru podnikatelského, finančního, organizačního a ekonomického poradenství a v oboru činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence se zaměřením na poskytování následujících služeb:

·     úvěry – nastavení úvěrových podmínek, vyřízení úvěru, výběrové řízení

·     investice – poradenství, kalkulace, vyhotovení studie podnikatelského záměru

·     cash flow – nastavení, optimalizace

·     ekonomika firmy, podnikové systémy – poradenství v nastavení firemních procesů s propojením na ekonomiku firmy

·     development – metodika projektového procesu; právní, obchodní, účetní, daňové, finanční a ekonomické nastavení projektu 

Každá problematika, kterou firma PKIP - servis  zpracovává, je řešena s provázaností následujících oborových činností:

 

·     účetní

·     daňový

·     finanční

·     obchodní

·     výrobní

·     právní 

 

Cena za poskytované služby je stanovena vždy dohodou a to dle rozsahu a náročnosti daného předmětu.