Ing. Petr Kovář - investice , poradenství , development

Každý developerský projekt je náročný z mnoha pohledů. Je nutné nejprve vyhledat lokalitu budoucí realizace projektu, získat vlastnické právo k pozemkům, zpracovat studii záměru, zpracovat projektovou dokumentaci, zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení, realizovat stavbu, zajistit prodej předmětu projektu, atd. K tomu všemu je zapotřebí znalosti právní, realitní, obchodní, stavební, účetní, daňové, ....., zkrátka vše související s nemovitostmi včetně výstavby. Navíc každý developerský projekt je ojedinělý a musí se postavit na míru investorovi, cílovému zákazníkovi a musí se řešit individuální podmínky dané lokality.

PKIP - servis má dostatečné znalosti a zkušenosti v této oblasti. Nabízíme všem, kdo v této oblasti začínají, či zkušenosti již mají, ale potřebují další lidi do týmu, potřebují projektového manažera, či je nutné dořešit konkrétní nedostatek v projektu, následující služby:

  • práce projektového manažera - řízení projektu
  • zpracování metodiky developerského projektu
  • konzultační poradenství
  • řešení vztahů z katastrálním úřadem
  • řešení klientských vztahů včetně smluvních dokumentů
  • projednání a nastavení účetního a daňového procesu
  • založení společenství vlastníků

 V našem portfoliu developerských projektů, na kterých jsme se svými službami podíleli, jsou:

  • 10 bytových domů o celkovém počtu více jak 200 bytových jednotek
  • 1 projekt obchodní centra s 9 nebytovými jednotkami

Cena za poskytované služby je stanovena vždy dohodou a to dle rozsahu a náročnosti daného předmětu.